Opłata rejestrowa i roczna w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) przedsiębiorcy wprowadzający na terenie Polski sprzęt, zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakłady przetwarzania, prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku, przed rozpoczęciem działalności w w/w zakresach są obowiązani złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis do rejestru. Sprzęt to w rozumieniu tej ustawy urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu przemiennego oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

Dla przedsiębiorców wprowadzających sprzęt (i tylko dla tych przedsiębiorców) wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za wpis oraz z obowiązkiem uiszczania rocznej opłaty za pozostawanie w tym rejestrze.

Pierwsza z opłat - rejestrowa, jest opłatą wnoszoną za czynność wpisania przedsiębiorcy wprowadzającego sprzęt do rejestru, natomiast druga jest wnoszona przez przedsiębiorcę wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru w każdym następnym roku kalendarzowym po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Organem administracji właściwym i obowiązanym do pobierania zarówno opłaty rejestrowej jak i rocznej jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który gromadzi środki finansowe z w/w tytułów na odrębnych rachunkach bankowych.

Opłatę roczną wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego każdego roku, z tym zastrzeżeniem, że opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Sankcją za niewykonanie obowiązku uiszczenia opłaty rocznej przez wprowadzającego sprzęt, wpisanego do rejestru, jest jego wykreślenie, w drodze decyzji wydanej na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego z rejestru prowadzonego przez GIOŚ.

Minister Środowiska określił wysokość opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w drodze rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1649).

Stawki zawarte w rozporządzeniu są takie same w przypadku opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej i wynoszą:

 1. dla mikroprzedsiębiorców:
  • 50 zł przy rocznym obrocie netto do 500 000 zł,
  • 100 zł przy rocznym obrocie netto powyżej 500 000 zł do 5 000 000 zł,
  • 200 zł przy rocznym obrocie netto powyżej 5 000 000 zł;
 2. dla pozostałych przedsiębiorców:
  • 500 zł przy rocznym obrocie netto do 500 000 zł,
  • 2 000 zł przy rocznym obrocie netto powyżej 500 000 zł do 5 000 000 zł,
  • 4 000 zł przy rocznym obrocie netto powyżej 5 000 000 zł.

Przez roczny obrót netto rozumie się obrót netto ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poprzednim roku obrotowym.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Kategorie

Typ treści:
Źródło:
Słowa kluczowe: