Prawo ochrony środowiska

Z nami łatwiej

Prawo ochrony przyrody

Zaufaj profesjonalistom

Problemy prawne w ochronie środowiska?

Pomagamy zapobiegać i rozwiązywać

Co musisz wiedzieć o prawie ochrony środowiska?

Prawo ochrony środowiska w pytaniach i odpowiedziach

Prawo ochrony środowiska – czego unikać?

Przeczytaj, zanim zaszkodzisz środowisku

Jak nie zgubić się w gąszczu przepisu z zakresu ochrony przyrody?

Zaufaj specjalistom

Nie takie środowisko straszne, jak je malują

Szanuj przyrodę… i przepisy


Prawo Ochrony Środowiska i Przyrody


Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną jednostek samorządowych, firm i przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Już od ponad 10 lat doradzamy w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. Posiadamy nieustannie aktualizowaną wiedzę, popartą niezbędnym doświadczeniem.

więcej »

Dziedziny Prawa

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody.

Zakres pomocy prawnej obejmuje również:
- prawo wodne
- pozwolenia zintegrowane
- gospodarka odpadami
- handel emisjami
- kary i odpowiedzialność za szkody w środowisku
- Znamy się również na zamówieniach publicznych.

więcej »

Zakres usług

Udzielanie porad oraz reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, dotyczących w szczególności: udzielania pozwoleń na korzystanie ze środowiska (pozwoleń emisyjnych, sektorowych i zintegrowanych); ocen oddziaływania na środowisko; wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia; udzielania zezwoleń na gospodarowanie odpadami; udzielania zezwoleń oraz nakładania kar za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia; gospodarki odpadami komunalnymi; inwestycji m.in. na obszarach Natura 2000;

Przedsiębiorstwa w trakcie swej działalności wielokrotnie napotykają na przepisy i ograniczenia związane z ochroną przyrody i środowiska. Nieświadomość i niestosowanie się do tych praw może powodować poważne konsekwencje. Dlatego lepiej zawczasu zabezpieczyć swoje interesy korzystając z pomocy profesjonalistów.