Przejdź do treści

Prawo Ochrony Środowiska i Przyrody

 • Z nami łatwiej

  Prawo ochrony środowiska

 • Zaufaj profesjonalistom

  Prawo ochrony przyrody

 • Pomagamy zapobiegać i rozwiązywać

  Problemy prawne w ochronie środowiska?

 • Co musisz wiedzieć o prawie ochrony środowiska?

  Prawo ochrony środowiska w pytaniach i odpowiedziach

 • Prawo ochrony środowiska – czego unikać?

  Przeczytaj, zanim zaszkodzisz środowisku

 • Jak nie zgubić się w gąszczu przepisu z zakresu ochrony przyrody?

  Zaufaj specjalistom

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną jednostek samorządowych, firm i przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Prawo Ochrony Środowiska i Przyrody

Już od ponad 10 lat doradzamy w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. Posiadamy nieustannie aktualizowaną wiedzę, popartą niezbędnym doświadczeniem.

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody

Zakres pomocy prawnej obejmuje również

Zakres pomocy prawnej obejmuje również

 • prawo wodne
 • pozwolenia zintegrowane
 • gospodarka odpadami
 • handel emisjami
 • kary i odpowiedzialność za szkody w środowisku
 • znamy się również na zamówieniach publicznych.
24 lata

na rynku

1800 +

klientów

159 +

publikacji

Zapytaj o ofertę

Pracujmy razem!

Przedsiębiorstwa w trakcie swej działalności wielokrotnie napotykają na przepisy i ograniczenia związane z ochroną przyrody i środowiska. Nieświadomość i niestosowanie się do tych praw może powodować poważne konsekwencje. Dlatego lepiej zawczasu zabezpieczyć swoje interesy korzystając z pomocy profesjonalistów.

Zakres usług

Udzielanie porad oraz reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, dotyczących w szczególności: udzielania pozwoleń na korzystanie ze środowiska (pozwoleń emisyjnych, sektorowych i zintegrowanych); ocen oddziaływania na środowisko; wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia; udzielania zezwoleń na gospodarowanie odpadami; udzielania zezwoleń oraz nakładania kar za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia; gospodarki odpadami komunalnymi; inwestycji m.in. na obszarach Natura 2000;

Nasza oferta obejmuje problematykę:

prawo ochrony środowiska, prawo ochrony przyrody i prawo wodne, międzynarodowy transport odpadów, pozwolenie wodnoprawne, decyzja środowiskowa, nielegalne magazynowanie odpadów, odszkodowania za smog, remediacja, sprowadzanie odpadów z zagranicy, zalewanie działki.