Publikacja: Teren chroniony miejscowym planem zagospodarowania nie powstrzyma wycinki - opinia eksperta radcy prawnego Dominiki Nosal - Dziennik Gazeta Prawna

W dniu 8 marca 2017 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł pt. "Teren chroniony miejscowym planem zagospodarowania nie powstrzyma wycinki", w którym radca prawny Dominika Nosal udziela opinii eksperckiej w zakresie przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu

W dniu 23 marca 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim o sygnaturze akt II SA/Go 889/15 w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu. Rada Powiatu nie może znieść zakazu uprawiania sportów motorowodnych na jeziorze, nad którym występują chronione ptaki, jeśli wcześniej nie zostanie ustalony poziom hałasu na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych.