Dla kogo?
Dla kogo?: 

Dla kogo?

 • Właściciele nieruchomości, które są zalewane w związku z działaniami podejmowanymi na grantach sąsiednich, polegającymi np. na  podniesieniu lub obniżeniu rzędnych terenu, utwardzeniu terenu, zlikwidowaniu/zasypaniu rowu, itp.
 • Właściciele nieruchomości, na które w inny sposób – pod względem stosunków wodnych – negatywnie oddziałują grunty sąsiednie (powodując np. podniesienie się wód gruntowych, wysychanie pola).
 • Właściciele nieruchomości, którzy zmienili stosunki wodne na danym obszarze, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
Co możemy dla Was zrobić?
Co możemy dla Was zrobić?: 

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach z zakresu naruszenia stosunków wodnych polega m.in. na:

 • reprezentowaniu Klienta w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 • składaniu środków odwoławczych od decyzji niekorzystnych dla Klienta .
 • reprezentowaniu Klienta przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • innymi słowy – pełnomocnik zastąpi Cię w czynnościach, które w innym przypadku musiałbyś wykonać osobiście.
Co zyskujesz jeżeli zlecisz?
Co zyskujesz jeżeli zlecisz?: 

Co zyskujesz jeżeli zlecisz?

Profesjonalną pomoc w prowadzeniu sprawy przez pełnomocników mających doświadczenie w tego typu sprawach.

Zwiększasz szanse na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, czyli – w zależności od tego, którą stroną sporu jesteś – uzyskanie decyzji o nakazaniu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom (jeżeli jesteś pokrzywdzonym), albo odmowę wydania takiej decyzji (jeżeli jesteś domniemanym sprawcą szkody).

Korzystasz z pomocy pełnomocników znających specyfikę tego typu spraw oraz potrafiących wykorzystać tą wiedzę z korzyścią dla swoich Klientów.

Minimalizujesz ryzyko uchybień proceduralnych w przypadku składania środków zaskarżenia.

Czym ryzykujesz
jeżeli nie zlecisz?
Czym ryzykujesz, jeżeli nie zlecisz?: 

Jeżeli nie skorzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika podczas prowadzenia swojej sprawy:

 • organ prowadząc postępowanie dowodowe może pominąć lub nie przeprowadzić wszystkich istotnych dla sprawy dowodów – bezpieczniej o nie zawnioskować – pomożemy zidentyfikować dowody i napisać pismo.
 • organ wydając rozstrzygnięcie może pominąć okoliczności, które będą dla Ciebie istotne (korzystne) – lepiej mu je wskazać przed wydaniem decyzji – pomożemy je zidentyfikować i napisać pismo.
 • w decyzji organ może przyjąć stanowisko, które nie będzie zbieżne ze stanowiskiem prezentowanym w danym zakresie przez sądy administracyjne, o czym nie będziesz świadomy – zidentyfikowane uchybienia wytkniemy w odwołaniu do SKO lub skardze do sądu.
 • możesz nieświadomie uchybić terminom do złożenia środków zaskarżania – pełnomocnik zadba o to za Ciebie.
Dlaczego My?
Bo pisaliśmy o tym
Dla kogo?: 

Dla kogo?

 • Właściciele nieruchomości, które są zalewane w związku z działaniami podejmowanymi na grantach sąsiednich, polegającymi np. na  podniesieniu lub obniżeniu rzędnych terenu, utwardzeniu terenu, zlikwidowaniu/zasypaniu rowu, itp.
 • Właściciele nieruchomości, na które w inny sposób – pod względem stosunków wodnych – negatywnie oddziałują grunty sąsiednie (powodując np. podniesienie się wód gruntowych, wysychanie pola).
 • Właściciele nieruchomości, którzy zmienili stosunki wodne na danym obszarze, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
Co możemy dla Was zrobić?: 

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach z zakresu naruszenia stosunków wodnych polega m.in. na:

 • reprezentowaniu Klienta w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 • składaniu środków odwoławczych od decyzji niekorzystnych dla Klienta .
 • reprezentowaniu Klienta przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • innymi słowy – pełnomocnik zastąpi Cię w czynnościach, które w innym przypadku musiałbyś wykonać osobiście.
Co zyskujesz jeżeli zlecisz?: 

Co zyskujesz jeżeli zlecisz?

Profesjonalną pomoc w prowadzeniu sprawy przez pełnomocników mających doświadczenie w tego typu sprawach.

Zwiększasz szanse na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, czyli – w zależności od tego, którą stroną sporu jesteś – uzyskanie decyzji o nakazaniu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom (jeżeli jesteś pokrzywdzonym), albo odmowę wydania takiej decyzji (jeżeli jesteś domniemanym sprawcą szkody).

Korzystasz z pomocy pełnomocników znających specyfikę tego typu spraw oraz potrafiących wykorzystać tą wiedzę z korzyścią dla swoich Klientów.

Minimalizujesz ryzyko uchybień proceduralnych w przypadku składania środków zaskarżenia.

Czym ryzykujesz, jeżeli nie zlecisz?: 

Jeżeli nie skorzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika podczas prowadzenia swojej sprawy:

 • organ prowadząc postępowanie dowodowe może pominąć lub nie przeprowadzić wszystkich istotnych dla sprawy dowodów – bezpieczniej o nie zawnioskować – pomożemy zidentyfikować dowody i napisać pismo.
 • organ wydając rozstrzygnięcie może pominąć okoliczności, które będą dla Ciebie istotne (korzystne) – lepiej mu je wskazać przed wydaniem decyzji – pomożemy je zidentyfikować i napisać pismo.
 • w decyzji organ może przyjąć stanowisko, które nie będzie zbieżne ze stanowiskiem prezentowanym w danym zakresie przez sądy administracyjne, o czym nie będziesz świadomy – zidentyfikowane uchybienia wytkniemy w odwołaniu do SKO lub skardze do sądu.
 • możesz nieświadomie uchybić terminom do złożenia środków zaskarżania – pełnomocnik zadba o to za Ciebie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/