Dla kogo?
Dla kogo?: 

Dla kogo?

 • Wszystkie podmioty, na które zostały nałożone, decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska administracyjne, kary pieniężne.
Co możemy dla Was zrobić?
Co możemy dla Was zrobić?: 

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach dotyczących nałożenia obowiązku zapłaty administracyjnych kar pieniężnych polega m.in. na:

 • analizie zaistniałego stanu faktycznego, ocenie zasadności nałożenia administracyjnej kary pieniężnej oraz analizie możliwości odstąpienia przez WIOŚ od wymierzenia kary,
 • reprezentowaniu Klienta w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez WIOŚ, której przedmiotem jest nałożenie obowiązku zapłaty administracyjnej kary pieniężnej,
 • składaniu odwołań od decyzji WIOŚ w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej oraz wniosków o udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, 
 • reprezentowaniu Klienta przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Co zyskujesz jeżeli zlecisz?
Co zyskujesz jeżeli zlecisz?: 

Co zyskasz jeżeli skorzystasz z naszej pomocy:

 • profesjonalną pomoc w prowadzeniu sprawy przez profesjonalnych pełnomocników, mających doświadczenie w tego typu sprawach,
 • unikniesz konieczności zapłacenia administracyjnej kary pieniężnej lub zostanie Ci udzielona ulga w jej wykonaniu poprzez odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty, umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części albo umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części,
 • korzystasz z pomocy pełnomocników znających specyfikę tego typu spraw oraz potrafiących wykorzystać tą wiedzę z korzyścią dla swoich Klientów,
 • minimalizujesz ryzyko uchybień proceduralnych przy składaniu środków zaskarżenia.
Czym ryzykujesz
jeżeli nie zlecisz?
Czym ryzykujesz, jeżeli nie zlecisz?: 

Jeżeli nie skorzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika podczas prowadzenia swojej sprawy:

 • Twoje odwołanie może zostać wniesione po terminie bądź może być niekompletne,
 • zwiększasz prawdopodobieństwo, że Twoje odwołanie zostanie oddalone bądź odrzucone, a tym samym będziesz zobowiązany do zapłaty administracyjnej kary pieniężnej wraz z odsetkami,
 • argumentacja zawarta w odwołaniu będzie nieprzekonującą i nieuwzględniająca aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • organ wydając rozstrzygnięcie może pominąć okoliczności, które będą dla Ciebie istotne (korzystne) – lepiej mu je wskazać przed wydaniem decyzji – pomożemy je zidentyfikować i napisać pismo,
 • w decyzji organ może przyjąć stanowisko, które nie będzie zbieżne ze stanowiskiem prezentowanym w danym zakresie przez sądy administracyjne, o czym nie będziesz świadomy – zidentyfikowane uchybienia wytkniemy w odwołaniu do SKO lub skardze do sądu.
Dlaczego My?
Bo pisaliśmy o tym
Dla kogo?: 

Dla kogo?

 • Wszystkie podmioty, na które zostały nałożone, decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska administracyjne, kary pieniężne.
Co możemy dla Was zrobić?: 

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach dotyczących nałożenia obowiązku zapłaty administracyjnych kar pieniężnych polega m.in. na:

 • analizie zaistniałego stanu faktycznego, ocenie zasadności nałożenia administracyjnej kary pieniężnej oraz analizie możliwości odstąpienia przez WIOŚ od wymierzenia kary,
 • reprezentowaniu Klienta w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez WIOŚ, której przedmiotem jest nałożenie obowiązku zapłaty administracyjnej kary pieniężnej,
 • składaniu odwołań od decyzji WIOŚ w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej oraz wniosków o udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, 
 • reprezentowaniu Klienta przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Co zyskujesz jeżeli zlecisz?: 

Co zyskasz jeżeli skorzystasz z naszej pomocy:

 • profesjonalną pomoc w prowadzeniu sprawy przez profesjonalnych pełnomocników, mających doświadczenie w tego typu sprawach,
 • unikniesz konieczności zapłacenia administracyjnej kary pieniężnej lub zostanie Ci udzielona ulga w jej wykonaniu poprzez odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty, umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części albo umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części,
 • korzystasz z pomocy pełnomocników znających specyfikę tego typu spraw oraz potrafiących wykorzystać tą wiedzę z korzyścią dla swoich Klientów,
 • minimalizujesz ryzyko uchybień proceduralnych przy składaniu środków zaskarżenia.
Czym ryzykujesz, jeżeli nie zlecisz?: 

Jeżeli nie skorzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika podczas prowadzenia swojej sprawy:

 • Twoje odwołanie może zostać wniesione po terminie bądź może być niekompletne,
 • zwiększasz prawdopodobieństwo, że Twoje odwołanie zostanie oddalone bądź odrzucone, a tym samym będziesz zobowiązany do zapłaty administracyjnej kary pieniężnej wraz z odsetkami,
 • argumentacja zawarta w odwołaniu będzie nieprzekonującą i nieuwzględniająca aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • organ wydając rozstrzygnięcie może pominąć okoliczności, które będą dla Ciebie istotne (korzystne) – lepiej mu je wskazać przed wydaniem decyzji – pomożemy je zidentyfikować i napisać pismo,
 • w decyzji organ może przyjąć stanowisko, które nie będzie zbieżne ze stanowiskiem prezentowanym w danym zakresie przez sądy administracyjne, o czym nie będziesz świadomy – zidentyfikowane uchybienia wytkniemy w odwołaniu do SKO lub skardze do sądu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/