Publikacja: Zarys stanu prawnego w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych cz. II

Na łamach pisma Ekopartner nr 7-8/2008 ukazał się artykuł radcy prawnego Michała Kuźniaka pt. Zarys stanu prawnego w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych cz. II. Artykuł stanowi omówienie uregulowań art. 102-103 i 106-108 ustawy Prawo ochrony środowiska, które co do zasady znajdują obecnie zastosowanie do podlegających rekultywacji szkód w powierzchni ziemi wyrządzonych przed dniem 30 kwietnia 2007 r.

Publikacja: Poznajmy "Ekologiczne" Przepisy

Na łamach pisma Zielona Liga czerwiec 2002 ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Poznajmy "Ekologiczne" Przepisy. Artykuł stanowi wstęp do przepisów i podstaw ochrony środowiska.

Dawno już przeszły do historii czasy, w których regulacje polskiego prawa dotyczące ochrony środowiska można było policzyć na palcach jednej ręki (...)

Strony