Publikacja: Narzędzia wsparcia rewitalizacji obszarów miejskich i terenów poprzemysłowych

Na ramach publikacji Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych pod red. Jana Skowronka, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, ukazał się artykuł radcy prawnego Michała Kuźniaka pt. Narzędzia wsparcia rewitalizacji obszarów miejskich i terenów poprzemysłowych.

Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej ze wskazaniem obszarów wymagających zmian, aktów prawnych wymagających nowelizacji - z określeniem ich zakresu, oraz propozycje nowych uregulowań

Ministerstwo Gospodarki - Departament Instrumentów Wsparcia. ISBN 978-83-923078-3-9

Ze wstępu: Celem niniejszego opracowania jest analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej ze wskazaniem obszarów wymagających zmian, aktów prawnych wymagających nowelizacji – z określeniem ich zakresu, jak i propozycjami nowych uregulowań.. (...)

Publikacja: Jak przeciwdziałać powodziom - Wspólnota

Na łamach pisma Wspólnota nr 49 - 2010 ukazał się artykuł radców prawnych Michała Kuźniaka i Agnieszki Dylong pt. Jak przeciwdziałać powodziom. Artykuł dotyczy projektu nowelizacji ustawy Prawo Wodne oraz bezpieczeństwa powodziowego naszego kraju i obowiązków samorządów z tym związanych.

Publikacja: Zarys stanu prawnego w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych cz. II

Na łamach pisma Ekopartner nr 7-8/2008 ukazał się artykuł radcy prawnego Michała Kuźniaka pt. Zarys stanu prawnego w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych cz. II. Artykuł stanowi omówienie uregulowań art. 102-103 i 106-108 ustawy Prawo ochrony środowiska, które co do zasady znajdują obecnie zastosowanie do podlegających rekultywacji szkód w powierzchni ziemi wyrządzonych przed dniem 30 kwietnia 2007 r.

Publikacja: Poznajmy "Ekologiczne" Przepisy

Na łamach pisma Zielona Liga czerwiec 2002 ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Poznajmy "Ekologiczne" Przepisy. Artykuł stanowi wstęp do przepisów i podstaw ochrony środowiska.

Dawno już przeszły do historii czasy, w których regulacje polskiego prawa dotyczące ochrony środowiska można było policzyć na palcach jednej ręki (...)

Strony