Wyrok WSA w Gliwicach z 19 marca 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

(...) Odnosząc się natomiast do meritum zagadnienia w pełni podzielić należy przekonanie Wojewody Śląskiego, iż Rada Gminy Wyry w zakwestionowanych ustępach wykroczyła poza sformułowane w art. 19 ust. 1 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków upoważnienie, a to ten właśnie przepis stanowił, jak to wskazała Rada, podstawę prawną uchwały. Wskazać bowiem należy, że stosownie (...)