Przejdź do treści

O kancelarii w najnowszym Przeglądzie Komunalnym.

W najnowszym wydaniu Przeglądu Komunalnego Kancelaria została zaprezentowana, jako jedna ze specjalizujących się w tematach Prawa Ochrony Śr

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

W dniu 22 listopada 2019 r. zostało wydane obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody.

Wpis małych przedsiębiorcow do BDO w świetle art. 50 ustawy o odpadach - wyjaśnienia Ministra Klimatu

Minister Klimatu na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w dniu 18 grudnia 2019 r.

Referencje Józef i Cecylia Chromik

Referencje Państwa Chromik dla r. pr. Jędrzeja Klatki oraz r. pr. Dominiki Nosal za wygraną sprawę.

Warsztaty na temat nowych przepisów w remediacji terenów zdegradowanych

Radca prawny Michał Kuźniak w piątek 22 kwietnia 2016 r.

Nowy cennik porad - nowe rabaty

Od dnia 1 stycznia 2016 r.

Gospodarka o obiegu zamknietym - komunikat Komisji Europejskiej

W dniu 2 grudnia 2015 r.

Nowe zasady naliczania opłat i wymierzania kar za za usunięcie drzew i krzewów

W dniu 25 czerwca 2015 roku ukazała się ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
Subskrybuj Aktualności