Dla kogo?
Dla kogo?: 

Dla kogo?

 • Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na które nielegalnie nawieziono odpady – wbrew ich woli i/lub wiedzy
 • Urzędy gmin lub miast, jako właściwe do wydawania decyzji w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania
Co możemy dla Was zrobić?
Co możemy dla Was zrobić?: 

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach dotyczących likwidacji dzikich wysypisk odpadów polega m.in. na:

 • reprezentowaniu Klienta w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w sprawie nakazania usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania
 • składaniu środków odwoławczych od decyzji niekorzystnych dla Klienta
 • reprezentowaniu Klienta przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • analizie akt sprawy pod kątem ustalenia szans na uwolnienie się od odpowiedzialności za odpady, wydawaniu opinii prawnej w tym zakresie
 • konsultacjach merytorycznych dla pracowników urzędów wydających decyzje w imieniu wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), wydawaniu opinii prawnych dla urzędów
Co zyskujesz jeżeli zlecisz?
Co zyskujesz jeżeli zlecisz?: 

Co zyskasz jeżeli skorzystasz z naszej pomocy:

 • Profesjonalną pomoc w prowadzeniu sprawy przez pełnomocników mających doświadczenie w tego typu sprawach
 • Zwiększasz szanse na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, w szczególności uwolnienie się od odpowiedzialności za usunięcie odpadów oraz przerzucenie tej odpowiedzialności na inny zidentyfikowany podmiot (np. dzierżawcę nieruchomości).
 • Korzystasz z pomocy pełnomocników znających specyfikę tego typu spraw oraz potrafiących wykorzystać tą wiedzę z korzyścią dla swoich Klientów.
 • Minimalizujesz ryzyko uchybień proceduralnych w przypadku składania środków zaskarżenia.
Czym ryzykujesz
jeżeli nie zlecisz?
Czym ryzykujesz, jeżeli nie zlecisz?: 

Jeżeli nie skorzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika podczas prowadzenia swojej sprawy:

 • organ prowadząc postępowanie dowodowe może pominąć lub nie przeprowadzić wszystkich istotnych dla sprawy dowodów – bezpieczniej o nie zawnioskować – pomożemy zidentyfikować dowody i napisać pismo.
 • organ wydając rozstrzygnięcie może pominąć okoliczności, które będą dla Ciebie istotne (korzystne) – lepiej mu je wskazać przed wydaniem decyzji – pomożemy je zidentyfikować i napisać pismo.
 • w decyzji organ może przyjąć stanowisko, które nie będzie zbieżne ze stanowiskiem prezentowanym w danym zakresie przez sądy administracyjne, o czym nie będziesz świadomy – zidentyfikowane uchybienia wytkniemy w odwołaniu do SKO lub skardze do sądu.
 • możesz nieświadomie uchybić terminom do złożenia środków zaskarżania – pełnomocnik zadba o to za Ciebie.
Dlaczego My?
Bo pisaliśmy o tym
Dlaczego My? Bo pisaliśmy o tym: 

Referencje Pana Lecha Chojnackiego dla r. pr. Jędrzeja Klatki oraz r. pr. Dominiki Nosal za wygraną sprawę.

Referencje

Referencje Państwa Chromik dla r. pr. Jędrzeja Klatki oraz r. pr. Dominiki Nosal za wygraną sprawę.

Referencje

Dla kogo?: 

Dla kogo?

 • Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na które nielegalnie nawieziono odpady – wbrew ich woli i/lub wiedzy
 • Urzędy gmin lub miast, jako właściwe do wydawania decyzji w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania
Co możemy dla Was zrobić?: 

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach dotyczących likwidacji dzikich wysypisk odpadów polega m.in. na:

 • reprezentowaniu Klienta w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w sprawie nakazania usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania
 • składaniu środków odwoławczych od decyzji niekorzystnych dla Klienta
 • reprezentowaniu Klienta przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • analizie akt sprawy pod kątem ustalenia szans na uwolnienie się od odpowiedzialności za odpady, wydawaniu opinii prawnej w tym zakresie
 • konsultacjach merytorycznych dla pracowników urzędów wydających decyzje w imieniu wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), wydawaniu opinii prawnych dla urzędów
Co zyskujesz jeżeli zlecisz?: 

Co zyskasz jeżeli skorzystasz z naszej pomocy:

 • Profesjonalną pomoc w prowadzeniu sprawy przez pełnomocników mających doświadczenie w tego typu sprawach
 • Zwiększasz szanse na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, w szczególności uwolnienie się od odpowiedzialności za usunięcie odpadów oraz przerzucenie tej odpowiedzialności na inny zidentyfikowany podmiot (np. dzierżawcę nieruchomości).
 • Korzystasz z pomocy pełnomocników znających specyfikę tego typu spraw oraz potrafiących wykorzystać tą wiedzę z korzyścią dla swoich Klientów.
 • Minimalizujesz ryzyko uchybień proceduralnych w przypadku składania środków zaskarżenia.
Czym ryzykujesz, jeżeli nie zlecisz?: 

Jeżeli nie skorzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika podczas prowadzenia swojej sprawy:

 • organ prowadząc postępowanie dowodowe może pominąć lub nie przeprowadzić wszystkich istotnych dla sprawy dowodów – bezpieczniej o nie zawnioskować – pomożemy zidentyfikować dowody i napisać pismo.
 • organ wydając rozstrzygnięcie może pominąć okoliczności, które będą dla Ciebie istotne (korzystne) – lepiej mu je wskazać przed wydaniem decyzji – pomożemy je zidentyfikować i napisać pismo.
 • w decyzji organ może przyjąć stanowisko, które nie będzie zbieżne ze stanowiskiem prezentowanym w danym zakresie przez sądy administracyjne, o czym nie będziesz świadomy – zidentyfikowane uchybienia wytkniemy w odwołaniu do SKO lub skardze do sądu.
 • możesz nieświadomie uchybić terminom do złożenia środków zaskarżania – pełnomocnik zadba o to za Ciebie.
Dlaczego My? Bo pisaliśmy o tym: 

Referencje Pana Lecha Chojnackiego dla r. pr. Jędrzeja Klatki oraz r. pr. Dominiki Nosal za wygraną sprawę.

Referencje

Referencje Państwa Chromik dla r. pr. Jędrzeja Klatki oraz r. pr. Dominiki Nosal za wygraną sprawę.

Referencje

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/