Dla kogo?
Dla kogo?: 

Dla kogo?

 • Wszystkie podmioty tj. kontrolowane osoby fizyczne oraz kierownicy kontrolowanej jednostki, które nie zgadzają się z wydanym przez WIOŚ zarządzeniem pokontrolnym. Wydanie zarządzenia pokontrolnego wiąże się bowiem z powstaniem określonego obowiązku po stronie kontrolowanej.
Co możemy dla Was zrobić?
Co możemy dla Was zrobić?: 

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach dotyczących nałożenia obowiązku zapłaty administracyjnych kar pieniężnych polega m.in. na:

 • analizie sprawy poprzez stwierdzenie czy WIOŚ dysponował wystarczającymi ustaleniami, które pozwalały mu na wydanie zarządzenia, czy naruszenia zostały stwierdzone w prawidłowy sposób oraz czy są dostatecznie określone i wyjaśnione, a zatem ustalenie czy istniały podstawy do wydania zarządzenia o określonej treści,
 • zakwestionowanie stwierdzonego w zarządzeniu pokontrolnym obowiązku poprzez wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 • reprezentowaniu Klienta przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Co zyskujesz jeżeli zlecisz?
Co zyskujesz jeżeli zlecisz?: 

Co zyskasz jeżeli skorzystasz z naszej pomocy:

 • profesjonalną pomoc w prowadzeniu sprawy przez profesjonalnych pełnomocników, mających doświadczenie w tego typu sprawach,
 • zwiększasz szanse na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, czyli na uwzględnienie skargi przez sąd, przez co unikniesz konieczności wykonania zarządzenia pokontrolnego nałożonego przez WIOŚ,
 • korzystasz z pomocy pełnomocników znających specyfikę tego typu spraw oraz potrafiących wykorzystać tą wiedzę z korzyścią dla swoich Klientów,
 • minimalizujesz ryzyko uchybień proceduralnych przy składaniu środków zaskarżenia.
Czym ryzykujesz
jeżeli nie zlecisz?
Czym ryzykujesz, jeżeli nie zlecisz?: 

Jeżeli nie skorzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika podczas prowadzenia swojej sprawy:

 • Twoja skarga może zostać wniesiona po terminie bądź może być niekompletna,
 • argumentacja zawarta w skardze będzie nieprzekonująca i nieuwzględniająca aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • zwiększasz prawdopodobieństwo, że Twoja skarga zostanie oddalona, a tym samym będziesz zobligowany do wykonania zarządzenia pokontrolnego wydanego przez WIOŚ.
Dlaczego My?
Bo pisaliśmy o tym
Dla kogo?: 

Dla kogo?

 • Wszystkie podmioty tj. kontrolowane osoby fizyczne oraz kierownicy kontrolowanej jednostki, które nie zgadzają się z wydanym przez WIOŚ zarządzeniem pokontrolnym. Wydanie zarządzenia pokontrolnego wiąże się bowiem z powstaniem określonego obowiązku po stronie kontrolowanej.
Co możemy dla Was zrobić?: 

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach dotyczących nałożenia obowiązku zapłaty administracyjnych kar pieniężnych polega m.in. na:

 • analizie sprawy poprzez stwierdzenie czy WIOŚ dysponował wystarczającymi ustaleniami, które pozwalały mu na wydanie zarządzenia, czy naruszenia zostały stwierdzone w prawidłowy sposób oraz czy są dostatecznie określone i wyjaśnione, a zatem ustalenie czy istniały podstawy do wydania zarządzenia o określonej treści,
 • zakwestionowanie stwierdzonego w zarządzeniu pokontrolnym obowiązku poprzez wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 • reprezentowaniu Klienta przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Co zyskujesz jeżeli zlecisz?: 

Co zyskasz jeżeli skorzystasz z naszej pomocy:

 • profesjonalną pomoc w prowadzeniu sprawy przez profesjonalnych pełnomocników, mających doświadczenie w tego typu sprawach,
 • zwiększasz szanse na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, czyli na uwzględnienie skargi przez sąd, przez co unikniesz konieczności wykonania zarządzenia pokontrolnego nałożonego przez WIOŚ,
 • korzystasz z pomocy pełnomocników znających specyfikę tego typu spraw oraz potrafiących wykorzystać tą wiedzę z korzyścią dla swoich Klientów,
 • minimalizujesz ryzyko uchybień proceduralnych przy składaniu środków zaskarżenia.
Czym ryzykujesz, jeżeli nie zlecisz?: 

Jeżeli nie skorzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika podczas prowadzenia swojej sprawy:

 • Twoja skarga może zostać wniesiona po terminie bądź może być niekompletna,
 • argumentacja zawarta w skardze będzie nieprzekonująca i nieuwzględniająca aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • zwiększasz prawdopodobieństwo, że Twoja skarga zostanie oddalona, a tym samym będziesz zobligowany do wykonania zarządzenia pokontrolnego wydanego przez WIOŚ.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/