Wydział Prawny i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Zaświadcza się, że Pan Jędrzej Klatka w dniu 27 listopada 2012 w godzinach od 8:00 do 15:00 przeprowadził wykład na prawach autorskich w przedmiocie wdrażania przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla (…)