EKOLOGUS Sp. z o.o.

Pan Jędrzej Klatka w dniu 30 sierpnia 2012 roku w Katowicach poprowadził sześciogodzinny wykład na szkoleniu pt.: „Gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowych zasadach po nowelizacji ustawy”.
Zajęcia zostały wysoko ocenione zarówno pod względem (…)