Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów z siedzibą w Ruszowie zaświadcza o należytym, starannym, rzetelnym i terminowym wykonaniu opinii prawnej przez radcę prawnego Michała Kuźniaka.