Referencje Pana Lecha Chojnackiego dla r. pr. Jędrzeja Klatki oraz r. pr. Dominiki Nosal za wygraną sprawę.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach poświadcza o profesjonalnej i należycie wykonanej obsłudze prawnej przez Kancelarię.

Referencje dla Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy od Pana Krzysztofa Samulczyka za wygraną sprawę.

Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów z siedzibą w Ruszowie zaświadcza o należytym, starannym, rzetelnym i terminowym wykonaniu opinii prawnej przez radcę prawnego Michała Kuźniaka.

Referencje od Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dla radcy prawnego Michała Kuźniaka.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach poświadcza o profesjonalnym i należycie wykonanym szkoleniu na temat zmian rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przez radcę prawnego Michała Kuźniaka.

Dnia 7 grudnia 2015 r. radca prawny Michał Kuźniak w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych przedstawił wykład na temat nowych przepisów dotyczących remediacji terenów zdegradowanych.

Dnia 5 grudnia 2015 r. radca prawny Michał Kuźniak w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych przedstawił wykład na temat nowych przepisów dotyczących remediacji terenów zdegradowanych.

Referencje od Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego dla radcy prawnego Michała Kuźniaka za obsługę prawną w ramach programu LIFE +.

Referencje od Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego dla radcy prawnego Michała Kuźniaka za świadczenie stałej obsługi prawnej.

Strony