Radca Prawny Jędrzej Klatka

Wpisany na listę radców prawnych Nr rej. Kt 2031

Ekspert Polskiej Izby Ekologii w dziedzinie Prawo Ochrony Środowiska
Ekspert Rady RIPOK

Życiorys

 • studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i tytuł magistra prawa w 1995 r.;
  studia doktoranckie z zakresu Prawa prywatnego międzynarodowego na w/w wydziale w latach 1995 - 1999;
 • wpisany na listę radców prawnych w 1999 r.;
 • znajomość języka angielskiego potwierdzona świadectwami wydanymi przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate: w zakresie The First Certificate in English - w roku 1990, oraz w zakresie The Proficiency in English w roku 1992;
 • ukończone kursy i studia uzupełniające: "International Business and Trade Summer Law Program" (kurs międzynarodowego prawa handlowego) zorganizowany przez Columbus School of Law - the Catholic University of America z Waszyngtonu wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim - 1993 r.; System prawa precedensowego (common law) i prawo Unii Europejskiej w Brytyjskim Ośrodku Studiów Prawa Angielskiego i Europejskiego The British Center of English and European Legal Studies) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - świadectwo z najwyższym wyróżnieniem (with distinction) - 1994 r.; pierwsze miejsce na I Środkowoeuropejskim Konkursie Sądowniczym Prawa Unii Europejskiej w 1995 r.;
 • praktyka prawnicza w kancelariach: "ALLEN & OVERY" w Warszawie - 1993 r. , "WHITE & CASE" w Warszawie - 1994 r., Kancelaria Prawnicza "IUSTUS" w Katowicach - od 1994 do 1998 r., Kancelaria Prawnicza Zenona Klatki w Katowicach - 1999 r.;
 • współautor komentarza do "Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów" pod redakcją prof. Maksymiliana Pazdana (Zakamycze 2001 r.).
 • Krajowa Rada Radców Prawnych - 25.10.2012r. odznaczenie złotą odznaką "Zasłużony dla samorządu Radców Prawnych"
 • Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego- odznaczenie srebrną odznaką "Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego" poświadczone legitymacją Sejmiku Województwa Śląskiego
 • członek Zespołu Polskiej Izby Ekologii ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami
 • Autor opinii eksperckiej w artykule pt. "Minister obiecuje, ale pieniędzy nie ma", Dziennik Gazeta Prawna, 06.08.2014 r.
 • Udzielił wywiadu do artykułu pt. "Na siłę uszczęśliwieni pomocą de minimis", Dziennika Gazeta Prawna, 02.02.2015 r.
 • Autor opinii eksperckiej w artykule pt."F-gazowe zamieszanie, czyli niekiedy w ustawie 3=2,5 , Dziennik Gazeta Prawna, 07.07.2015 r.
 • świadczy pomoc prawną przy inwestycji polegającej na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A. w Sosnowcu- referencje

Referencje

Certyfikaty i odbyte szkolenia