Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej

... Dotychczas Zakład korzystał z usług Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy kilkakrotnie, na zasadzie pojedynczych umów prawnych dotyczących bądź wydania opinii prawnej w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną działalnością, bądź też pomocy prawnej przy sporządzaniu odwołań od decyzji. Ostatnią tego typu pomoc Kancelaria świadczyła na rzecz Zakładu w styczniu tego roku i dotyczyła ona odwołania od decyzji UOKiK-u...