Wydział Organizacji i Kard Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Potwierdzam, że Pan mecenas Jędrzej Klatka przeprowadził w dniu 9 listopada 2012 r. szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (…) pt. "Nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".