Referencje spółki cywilnej „TADEUSZ BIS” z Mikołowa dla Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy za profesjonalne i skuteczne prowadzenie sprawy administracyjnej.