EKOLOGUS Sp. z o.o.

Pan Jędrzej Klatka przeprowadził w dniu 17 kwietnia 2012 roku w Bielsku-Białej dwugodzinny wykład na szkoleniu "Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".
Podczas spotkania zaprezentował zarówno swoją firmę jak i zagadnienia związane z tematem "przetargi na odbiór odpadów komunalnych".
Uczetnicy wysoko ocenili zarówno zawartość merytoryczną, komunikatywność oraz efektywne wykorzystanie czasu prowadzonych Przez Pana Jędrzeja Klatkę zajęć.
Było to nasze pierwsze spotkanie z Panem Jędrzejem Klatką jako wykładowcą. Mamy nadzieję, że (…)