Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach poświadcza o profesjonalnym i należycie wykonanym szkoleniu na temat zmian rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przez radcę prawnego Michała Kuźniaka.