Pozwolenie zintegrowane

Kiedy należy ubiegać się o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Pozwolenie zintegrowane jest wydawane w ramach tzw. pozwoleń emisyjnych i ma na celu ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami. Instytucja pozwolenia zintegrowanego w Polsce oparta jest na dyrektywie Rady nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC) i została umieszczona w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). Pozwolenie jest wymagane dla instalacji, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i wielkość prowadzonej działalności gospodarczej „może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości”. Lista takich instalacji została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

Uzyskanie pozwolenia jest konieczne zarówno w przypadku rozpoczęcia eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia, jak i w przypadku istotnej zmiany takiej instalacji.

Pozwolenie zintegrowane zastępuje następujące pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:

  • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • na emitowanie hałasu do środowiska,
  • na wytwarzanie odpadów (wraz z zezwoleniami na odzysk, unieszkodliwianie, transport i gromadzenie odpadów),
  • wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (wraz z określeniem warunków poboru wody)
  • na emitowanie pól elektromagnetycznych.

Wydaje się jedno pozwolenie zintegrowane dla wszystkich instalacji wymagających wydania pozwolenia znajdujących się na terenie jednego zakładu (art. 203 POŚ).

Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego muszą spełniać wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik (tzw. standard BAT), zwłaszcza nie mogą powodować przekroczenia tzw. granicznych wielkości emisyjnych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Kategorie

Typ treści:
Źródło:
Słowa kluczowe: