Porady Prawne

Mój sąsiad regularnie co roku wiosną wypala roślinność na łące znajdującej się nieopodal naszych nieruchomości. Osobiście nadzoruje on wypalanie. Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zabronione jest wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, a także trzcinowisk i szuwarów. Naruszenie tego zakazu stanowi wykroczenie i sankcjonowane jest karą aresztu lub grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody).

Strony