Tytuł:
Prawo ochrony środowiska
Autor: 
Jędrzej Klatka
Cena: 
2,46 zł

Zawartość:

 1. Źródła prawa;
  1. Źródła prawa dot. odpadów;
  2. Źródła prawa dot. prawa wodnego;
 2. Definicja środowiska;
 3. Definicja ochrony środowiska;
 4. Zasady prawa ochrony środowiska;
  1. Zasada zrównoważonego rozwoju;
  2. Zasada prewencji;
  3. Zasada zanieczyszczający płaci;
   1. Wyjątek od zasady zanieczyszczający płaci;
  4. Zasada kompleksowej ochrony;
  5. Zasada legalizmu;
  6. Zasada udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji;
  7. Zasada dostępu do informacji;
  8. Zasady prawa ochrony środowiska;
 5. Dostęp do informacji o środowisku;
  1. Komu przysługuje dostęp do informacji o środowisku?
  2. Jakie organy mają obowiązek udostępniania informacji?
  3. Przykłady informacji podlegających udostępnieniu;
  4. Tryb udostępniania informacji;
  5. Odmowa udostępnienia informacji;
 6. Prawo emisyjne
  1. Pojęcie emisji;
  2. Pojęcie zanieczyszczenia;
  3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom;
  4. Pojęcie instalacji;
  5. Pojęcie urządzenia;
  6. Eksploatacja instalacji oraz urządzenia;
 7. Ochrona powietrza;
 8. Ochrona przed hałasem;
 9. Pozwolenia emisyjne;
  1. Kto wydaje pozwolenia emisyjne?
  2. Treść pozwolenia emisyjnego;
  3. Przeniesienie pozwoleń emisyjnych na inny podmiot;
  4. Cofnięcie (ograniczenie) pozwolenia emisyjnego;
  5. Odszkodowanie za cofnięcie pozwolenia emisyjnego;
  6. Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza;
   1. Postępowanie kompensacyjne;
   2. Handel uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych;
  7. Pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  8. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
  9. Pozwolenie zintegrowane;
 10. Ocena oddziaływania na środowisko;
 11. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
 12. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.