Tytuł:
Odpowiedzialność w ochronie środowiska
Autor: 
Jędrzej Klatka
Cena: 
2,46 zł

Zawartość:

Rodzaje odpowiedzialności:

 1. Odpowiedzialność cywilna;
  1. roszczenie o zaprzestanie bezprawnej działalności powodującej zagrożenie środowiska;
  2. Roszczenie o zwrot wydatków na naprawienie szkody w środowisku;
  3. Roszczenia prewencyjne;
  4. Odpowiedzialność odszkodowawcza;
 2. Odpowiedzialność karna;
  1. Przestępstwo zanieczyszczenia środowiska;
  2. Bezprawne postępowanie z odpadami;
 3. Odpowiedzialność administracyjna;
  1. Sankcyjne decyzje zobowiązujące;
  2. Wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia;
  3. Sankcyjne decyzje wstrzymujące;
  4. Sankcje finansowe;
  5. Obowiązek działań zapobiegawczych i naprawczych z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.