Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie odszkodowania za zalanie pola

Prawo wodne reguluje dochodzenie tylko niektórych szkód. O naprawienie innych można wystąpić wprost do sądu. Nie trzeba wówczas korzystać z przewidzianego w prawie wodnym szczególnego i mniej korzystnego trybu administracyjnego, a przy licznych budowach dróg zdarzają się błędy, zalania sąsiednich gruntów z powodu naruszenia stosunków wodnych.