Prawo ochrony
środowiska

Z nami łatwiej

Potrzebujesz
pomocy prawnej?

Zaufaj profesjonalistom

Problemy prawne
w ochronie środowiska?

Pomagamy zapobiegać
i rozwiązywać

Zadbaj o swoje interesy

Powierz nam swoje
bezpieczeństwo prawne

Historia Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy jest spółką partnerską trzech radców prawnych Zenona Klatki, Jędrzeja Klatki i Michała Kuźniaka powstałą z przekształcenia spółki cywilnej radcy prawnego Zenona Klatki i radcy prawnego Jędrzeja Klatki, działającej w tej formie prawnej od 01.01.2000 r. do 28 stycznia 2007 r. jako kontynuacja poprzedniej jednoosobowej Kancelarii Prawniczej Zenona Klatki.
Zenon Klatka, były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, wykonuje zawód radcy prawnego od 1967 r. Jędrzej Klatka pracuje w kancelariach prawniczych przy obsłudze podmiotów gospodarczych od 1994 r., a zawód radcy prawnego wykonuje od 1999 r. Michał Kuźniak pracuje w kancelariach prawniczych przy obsłudze podmiotów gospodarczych od 2000 r., a zawód radcy prawnego wykonuje od 2006 r.

W ciągu ostatnich 7 lat, od 1 stycznia 2002 roku, pomoc prawna została udzielona przez prawników naszej Kancelarii 411 klientom, w tym 189 przedsiębiorcom i jednostkom sektora finansów publicznych – wśród których znalazło się 25 spółek akcyjnych oraz kilkadziesiąt spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i cywilnych.

Świadczyliśmy lub nadal świadczymy stałą obsługę prawną na rzecz państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz państwowego funduszu celowego, do których zadań należy ochrona środowiska i przyrody, a także udzielamy pomocy prawnej podmiotom działającym w sektorze gospodarki odpadami. Prawnicy Kancelarii wydali także kilkadziesiąt opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska dla spółek prawa handlowego – akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osób fizycznych prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz inną wymagającą pozwoleń na korzystanie ze środowiska, a także dla organów administracji publicznej rządowej i samorządowej właściwych do spraw ochrony środowiska i ochrony przyrody.

W 2008 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki prawnicy Kancelarii przygotowali liczące 350 stron opracowanie pt.: Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej ze wskazaniem obszarów wymagających zmian, aktów prawnych wymagających nowelizacji – z określeniem ich zakresu oraz propozycje nowych uregulowań.

Kancelaria jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Ekologii, natomiast partner Kancelarii - radca prawny Jędrzej Klatka jest ekspertem Polskiej Izby Ekologii z zakresu prawa ochrony środowiska. Jędrzej Klatka od wielu lat jest również wykładowcą przedmiotu „Prawo ochrony środowiska” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, a także prowadzi liczne wykłady z tej dziedziny na zlecenie podmiotów zewnętrznych, firm szkoleniowych (np. CE2).